close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

یاردان قلی

بازدید : 26
يکشنبه 25 اسفند 1398 زمان : 18:59

معرفي کتاب خراب آباد

اثر تي اس اليوت

کتابي براي يک عمر

خراب‌آباد شعر بلندي سروده‌ي تي اس اليوت است که بسياري آن را يکي از مهم‌ترين اشعار قرن بيستم و يکي از اصلي‌ترين آثار منظوم مدرنيست مي‌دانند. شعر بلند تي اس اليوت با عنوان خراب‌آباد ??? خط طول دارد. تي اس اليوت در منظومه خراب‌آباد افسانه‌ي جام مقدس و شاه ماهيگير که مأمور نگهباني از آن است را با تصويري از جامعه‌ي معاصر بريتانيا درمي‌آميزد و اين شاهکار را مي‌آفريند. اليوت در اين شعر از ادبيات غرب گرفته تا آيين بودائي، هندو و اوپانديشادها تلميحات ادبي و فرهنگي فراواني آورده است. در اين منظومه هم مي‌توان هزليات يافت و هم پيشگويي؛ گوينده، مکان و زمان در شعر بلند خراب‌آباد از شخصي به شخص ديگر و از زمان و مکاني به زمان و مکان ديگر تغيير مي‌کنند و شاعر گستره‌ي وسيعي از فرهنگ‌ها و دنياهاي ادبي را در سروده‌اش به نمايش مي‌گذارد.

مجله‌ي ادبي کرايتريون

اين منظومه يک‌بار در مجله‌ي ادبي کرايتريون، در اکتبر ???? که نخستين ماه فعاليت اين مجله بود در بريتانيا، و يک‌بار نيز در مجله‌ي د دايل در ايالات‌متحده و در ماه نوامبر منتشر شد و بالاخره در ماه دسامبر همان سال در قالب کتاب روانه‌ي بازار شد. در اين سروده‌ي تي اس اليوت چند عبارت معروف است که از آن‌ها مي‌توان به آوريل بي‌رحم‌ترين ماه سال است و من ترس را در يک‌مشت خاک به تو نشان خواهم داد اشاره کرد.

ساختار کلي شعر بلند خراب‌آباد به پنج بخش تقسيم مي‌شود. تي اس اليوت در بخش نخست که «خاک‌سپاري مردگان» نام دارد، به دو موضوع سرخوردگي و نااميدي مي‌پردازد. در بخش دوم که «بازي شطرنج» نام دارد، چند راوي به روايت مي‌نشينند و برحسب تجربه، از دو موضوع بخش اول مي‌گويند. در بخش سوم منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت، «موعظه‌ي آتش»، شاعر به خلق مراقبه‌اي فلسفي مي‌پردازد؛ مرگ را تصويرسازي مي‌کند و با تأثير از مذاهب شرق و نيز آگوستين قديس، از بزرگ‌ترين فيلسوفان و انديشمندان مسيحيت در دوران باستان، به موضوع انکار نفس مي‌پردازد. با گذر از بخش چهارم، «مرگ با آب» که به‌طور خلاصه شکايتي غنائي است، نوبت به پنجمين و آخرين بخش منظومه مي‌رسد؛ «گفته‌هاي رعد». تي اس اليوت در اين بخش با کلامي قضاوت‌گونه قلم به نتيجه‌گيري مي‌برد.

مهم‌ترين اثر مدرنيست قرن بيستم

منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت را شايد بتوان مهم‌ترين اثر مدرنيست قرن بيستم دانست. اين شعر قطعاً جزو طولاني‌ترين اشعاري است که تاکنون خوانده‌ايد. اليوت در اين شعر فضاها، مکان‌ها، عصور، تاريخ‌ها و دوره‌هاي متعددي آفريده است. منظومه‌ي خراب‌آباد يک شعر چهل‌تکه است چراکه شاعر در آن از شکسپير و چاسر، از افسانه‌ها و قصه‌هاي جن و پري، از بوديسم و هندوئيسم و اوپانيشاد سخن گفته است. گفته‌هاي او سبب مي‌شوند خواننده بامطالعه‌ي اين اثر تجربيات متعدد و بي‌پاياني داشته باشد. آري. منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت شعري است چهل‌تکه که يگانگي انديشه و ديگر ايدئولوژي‌هاي سنتي ما را درباره‌ي شعر به چالش مي‌کشد.

اليوت هم‌چنين با زبان شعر به شرح و توصيف ياس و دلسردي مي‌پردازد از اين حقيقت مي‌گويد که جنگ تا چه حد مي‌تواند بر بازدهي ما اثر بگذارد، ذهن و خلاقيت ما را فلج سازد و ما را از جواني و اتحاد بازدارد. اين شعر آيينه‌ي دنيا و اوضاع زندگي ما است و به همين دليل است که چندپارگي در آن موج مي‌زند. شاعر در اين منظومه اوضاع دنياي مدرن را تمام و کمال و با تمام نکات منفي و دلسردکننده‌اش توصيف کرده است. خراب‌آباد تي اس اليوت شعري است که مطالعه‌اش نيازمند تفکر دارد و بايد بيش از يک‌بار خوانده شود تا هر بار، نکته‌اي جديد از آن دستگير خواننده شود.

مشاهده و خريد کتاب : https://www.cavack.com/Item/37271

معرفي کتاب خراب آباد

اثر تي اس اليوت

کتابي براي يک عمر

خراب‌آباد شعر بلندي سروده‌ي تي اس اليوت است که بسياري آن را يکي از مهم‌ترين اشعار قرن بيستم و يکي از اصلي‌ترين آثار منظوم مدرنيست مي‌دانند. شعر بلند تي اس اليوت با عنوان خراب‌آباد ??? خط طول دارد. تي اس اليوت در منظومه خراب‌آباد افسانه‌ي جام مقدس و شاه ماهيگير که مأمور نگهباني از آن است را با تصويري از جامعه‌ي معاصر بريتانيا درمي‌آميزد و اين شاهکار را مي‌آفريند. اليوت در اين شعر از ادبيات غرب گرفته تا آيين بودائي، هندو و اوپانديشادها تلميحات ادبي و فرهنگي فراواني آورده است. در اين منظومه هم مي‌توان هزليات يافت و هم پيشگويي؛ گوينده، مکان و زمان در شعر بلند خراب‌آباد از شخصي به شخص ديگر و از زمان و مکاني به زمان و مکان ديگر تغيير مي‌کنند و شاعر گستره‌ي وسيعي از فرهنگ‌ها و دنياهاي ادبي را در سروده‌اش به نمايش مي‌گذارد.

مجله‌ي ادبي کرايتريون

اين منظومه يک‌بار در مجله‌ي ادبي کرايتريون، در اکتبر ???? که نخستين ماه فعاليت اين مجله بود در بريتانيا، و يک‌بار نيز در مجله‌ي د دايل در ايالات‌متحده و در ماه نوامبر منتشر شد و بالاخره در ماه دسامبر همان سال در قالب کتاب روانه‌ي بازار شد. در اين سروده‌ي تي اس اليوت چند عبارت معروف است که از آن‌ها مي‌توان به آوريل بي‌رحم‌ترين ماه سال است و من ترس را در يک‌مشت خاک به تو نشان خواهم داد اشاره کرد.

ساختار کلي شعر بلند خراب‌آباد به پنج بخش تقسيم مي‌شود. تي اس اليوت در بخش نخست که «خاک‌سپاري مردگان» نام دارد، به دو موضوع سرخوردگي و نااميدي مي‌پردازد. در بخش دوم که «بازي شطرنج» نام دارد، چند راوي به روايت مي‌نشينند و برحسب تجربه، از دو موضوع بخش اول مي‌گويند. در بخش سوم منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت، «موعظه‌ي آتش»، شاعر به خلق مراقبه‌اي فلسفي مي‌پردازد؛ مرگ را تصويرسازي مي‌کند و با تأثير از مذاهب شرق و نيز آگوستين قديس، از بزرگ‌ترين فيلسوفان و انديشمندان مسيحيت در دوران باستان، به موضوع انکار نفس مي‌پردازد. با گذر از بخش چهارم، «مرگ با آب» که به‌طور خلاصه شکايتي غنائي است، نوبت به پنجمين و آخرين بخش منظومه مي‌رسد؛ «گفته‌هاي رعد». تي اس اليوت در اين بخش با کلامي قضاوت‌گونه قلم به نتيجه‌گيري مي‌برد.

مهم‌ترين اثر مدرنيست قرن بيستم

منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت را شايد بتوان مهم‌ترين اثر مدرنيست قرن بيستم دانست. اين شعر قطعاً جزو طولاني‌ترين اشعاري است که تاکنون خوانده‌ايد. اليوت در اين شعر فضاها، مکان‌ها، عصور، تاريخ‌ها و دوره‌هاي متعددي آفريده است. منظومه‌ي خراب‌آباد يک شعر چهل‌تکه است چراکه شاعر در آن از شکسپير و چاسر، از افسانه‌ها و قصه‌هاي جن و پري، از بوديسم و هندوئيسم و اوپانيشاد سخن گفته است. گفته‌هاي او سبب مي‌شوند خواننده بامطالعه‌ي اين اثر تجربيات متعدد و بي‌پاياني داشته باشد. آري. منظومه‌ي خراب‌آباد تي اس اليوت شعري است چهل‌تکه که يگانگي انديشه و ديگر ايدئولوژي‌هاي سنتي ما را درباره‌ي شعر به چالش مي‌کشد.

اليوت هم‌چنين با زبان شعر به شرح و توصيف ياس و دلسردي مي‌پردازد از اين حقيقت مي‌گويد که جنگ تا چه حد مي‌تواند بر بازدهي ما اثر بگذارد، ذهن و خلاقيت ما را فلج سازد و ما را از جواني و اتحاد بازدارد. اين شعر آيينه‌ي دنيا و اوضاع زندگي ما است و به همين دليل است که چندپارگي در آن موج مي‌زند. شاعر در اين منظومه اوضاع دنياي مدرن را تمام و کمال و با تمام نکات منفي و دلسردکننده‌اش توصيف کرده است. خراب‌آباد تي اس اليوت شعري است که مطالعه‌اش نيازمند تفکر دارد و بايد بيش از يک‌بار خوانده شود تا هر بار، نکته‌اي جديد از آن دستگير خواننده شود.

مشاهده و خريد کتاب : https://www.cavack.com/Item/37271

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 3

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • نرم افزار سي آر ام - CRM
 • موسسه مهاجرتی
 • چيتا وي پي ان
 • چيتا وي پي ان
 • آموزش آنلاين سئو در سايت زوميت
 • موسسه حقوقی
 • نرده راه پله
 • سايت آشپزي
 • خريد قسطي لپ تاپ
 • امکانات سامانه پیامک
 • امکانات سامانه پیامک
 • دانلود فيلم خارجي
 • وب و سئو
 • smin_slehi
 • سایبان مغازه
 • آموزش کاتلين
 • سایبان برقی منصف
 • Chocolate Milkshake
 • ويدئو آموزش شارژ کارتريج ليزري HP
 • سئو کار حرفه اي
 • کاهش وزن سريع با کاهش حجم معده
 • آموزش برنامه نويسي آنلاين
 • گرامر زمان Present Perfect
 • پکيج دوربين مداربسته
 • خرید سی پی کالاف دیوتی موبایل
 • خريد‌پلي وينيل الکل
 • خريد‌پلي وينيل الکل
 • دکتر وليزاده هيپنوتيزم
 • شرکت طراحي ويلا
 • خبرگذاري آراد
 • شرکت اتيه انرژي تلاش
 • بام ساز مجري سقف شيرواني
 • فروشگاه اينترنتي بانيليون
 • گات ترکي
 • باغ ايراني
 • تهران گاردن
 • https://ardabildesign.ir/
 • صنعت گستر سامان
 • لنت لاين
 • فروشگاه اينترنتي شهر تلويزيون
 • سيلک فکتوري
 • بيسکوتي کيک
 • فروشگاه اينترنتي خانم گل
 • طراحی سایت اصفهان
 • خرید ملک در شهرک زعفرانیه کرج
 • فروشگاه اينترنتي تاپ فروش
 • فیلم خارجی رایگان
 • دوربین مدار بسته تحت شبکه
 • لیست قیمت دوربین آی پی هایک ویژن
 • لیست قیمت دوربین آی پی هایک ویژن
 • موبو ارز
 • طراحي وب سايت
 • خودروبر امید
 • باغ استور
 • خرید بک لینک EDU
 • تبلیغات پاپ آپ
 • آیین نامه راهنمایی و رانندگی
 • ایمیل شاپ
 • 4راه تبلیغات
 • سایت رایگان
 • نمونه سوالات آیین نامه
 • ایران سی ان
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 121
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 30
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 33
 • بازدید ماه : 33
 • بازدید سال : 798
 • بازدید کلی : 1471
 • کدهای اختصاصی